Styrelse

Enligt stiftelseförordnande ska "Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter, varav alla skola vara män lägst 45 år gamla och bestå av 2 arkeologer, 1 bankdirektör, 1 historiker och en journalist. Arkeologerna skola vara anställda vid Västsvenska Universitetet, bankdirektören skall vara anställd i SHB, fri historiker. Journalisten skall vara Dag Stålsjö Sveriges Radio o TV Göteborg."

TV-producenten Dag Stålsjö omkom i en bilolycka 1991 och kom därför aldrig att tillträda sin styrelsepost.


2017 består styrelsen av:
Professor emeritus Jarl Nordbladh, ordförande - arkeolog vid GU
Redaktör Nils Chöler - Sveriges Radio & TV, Göteborg
F. chefsjurist Mats Littorin - SHB
Professor Thomas Lindqvist - historiker vid GU
vakant - arkeolog vid GU