Lennart J. Hägglunds stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning

har till ändamål att främja vetenskaplig arkeologisk forskning och utbildning samt därmed sammanhängande historiska studier gällande Götaland och nordvästra Svealand, varmed avses Värmland och Dalarna.

Lennart J. Hägglund Foundation for
Archaeological Research and Education

The aim of the foundation is to promote scientific archaeological research and education as well as related historical studies concerning Götaland and north-western Svealand (Värmland and Dalarna).