Lennart J. Hägglunds stiftelse

för arkeologisk forskning och utbildning

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig arkeologisk forskning och utbildning samt därmed sammanhängande historiska studier gällande Götaland och västra Svealand. Ansökan om medel sker årligen vid ett tillfälle. Annons om ansökningsförfarande publiceras i november/december året före ansökningsåret. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett som kan hämtas från denna hemsida.