Lennart J. Hägglunds stiftelse

för arkeologisk forskning

Lennart J. Hägglunds stiftelse för arkeologisk forskning har till ändamål att främja vetenskaplig arkeologisk forskning och utbildning samt därmed sammanhängande historiska studier gällande Götaland och västra Svealand.