Beviljade anslag

Besked om ansökningsresultat beräknas föreligga i maj 2020.
Sökande får brevledes besked om utfall av egen ansökan.