Beviljade anslag

Ansökan om medel kan inges till stiftelsen när som helst under året, men beslut om tilldelning sker endast vid ett tillfälle årligen. Ansökan ska för beslut under 2023 ha inkommit till stiftelsen senast 1 februari 2023. Beslut om medelstilldelning tas under maj månad och tillkännages direkt till de sökande och genom pressmeddelande.