Beviljade anslag

År 2000 utdelades 1.902.253 SEK till 26 olika projekt.
År 2001 utdelades 1.748.000 SEK till 23 olika projekt.
År 2002 utdelades 519.500 SEK till 13 olika projekt.
År 2003 utdelades 201.000 SEK till 7 olika projekt.
År 2004 utdelades 396.000 SEK till 12 olika projekt.
År 2005 inkom 59 st ansökningar. Totalt utdelades stipendier och anslag på 997 000 kr till 20 olika projekt.
År 2006 inkom 55 st ansökningar. Totalt utdelades stipendier och anslag på 951 500 kr till 19 projekt.
År 2007 inkom 35 st ansökningar. Kr 919 000 utdelades som stipendier och anslag till 15 olika projekt.
År 2008 inkom 26 st ansökningar. Kr 955 000 utdelades till 16 olika projekt.
År 2009 inkom ett 20-tal ansökningar. Kr 609 000 utdelades till 12 olika projekt.
År 2010 inkom ett 30-tal ansökningar. Kr 642 000 utdelades till 13 olika projekt.
År 2011 inkom 32 st ansökningar. Kr 638 500 utdelades till 11 olika projekt.
År 2012 utdelades 582.000 SEK till 13 olika projekt.
År 2013 utdelades 545.000 SEK till 12 olika projekt.
Resultat av utdelning av medel för åren 2014-2016 anges inom snar framtid.

Besked om ansökningsresultat beräknas föreligga omkring 1:a april.
Sökanden får brevledes besked om utfall av egen ansökan.