Beviljade anslag

Besked om ansökningsresultat beräknas föreligga i maj 2021.
Sökande får brevledes besked om utfall av egen ansökan.