Beviljade anslag

Besked om ansökningsresultat beräknas föreligga omkring 1:a maj 2019.
Sökande får brevledes besked om utfall av egen ansökan.