Beviljade anslag

Besked om ansökningsresultat beräknas föreligga omkring 1:a april.
Sökanden får brevledes besked om utfall av egen ansökan.